Corona

19 mei 2020


Bezoekregeling mogelijk vanaf 2 juni.

7 mei 2020

We streven ernaar om vanaf 11 mei terug een beperkte bezoekregeling op te starten.

De grote zaal zullen wij als aparte bezoekersruimte inrichten met toezicht en de nodige voorzorgsmaatregelen.

Bezoek kan alleen op afspraak tijdens de week, tussen 9u en 17u, en op zaterdagvoormiddag. Er is geen bezoek mogelijk op O.L.H. Hemelvaart. Afspraken kunnen alleen gemaakt worden via de sociale dienst van de afdeling.


De bezoeken gaan door mits naleving van volgende voorwaarden;

 -        Ingang en uitgang voor het netwerk uitsluitend via de Stokstraat.

-         Ingang en uitgang voor bewoners en begeleiding uitsluitend via ingang zwembad.                                        

-         Bij het betreden van de grote zaal moeten de handen verplicht ontsmet worden.

-         Bezoekers en begeleiders dienen verplicht een mondmasker te dragen.

-         Bezoekers brengen hun eigen mondmasker mee.

-         Er is geen fysiek contact toegelaten tussen bewoner en bezoekers.

-         Bewoners kunnen maximaal twee bezoekers ontvangen. Deze bezoekers dienen steeds dezelfde personen te zijn bij een herhaling van het bezoek.

-         Het is niet toegelaten om geschenken of andere zaken mee te brengen. Deze kunnen enkel via het economaat bezorgd worden.

-         Een bezoek duurt maximaal 45 minuten. Na ieder bezoek volgt een ontsmetting van de bezoekersruimte.

-         De toiletten in de grote zaal zijn uitsluitend te gebruiken door bezoekers. Bezoekers dienen hierbij de looplijnen te volgen. 

-         Onder geen beding is het reeds toegelaten voor bezoekers om de campus te betreden!

We weten dat deze bezoekregeling niet voor iedere bewoner zal geschikt zijn. Een goed overleg tussen netwerk, leefgroep, sociale dienst en pedagogen zal hierbij van essentieel belang zijn.

We begrijpen dat bewoners en familie er reikhalzend naar uitkijken om elkaar terug te zien doch zal de afweging voor de  veiligheid van onze kwetsbare bewoners en onze medewerkers steeds voorop blijven staan. We mogen niet het risico lopen en het virus de kans  geven om opnieuw in een versnelling hoger te schakelen.

Het organiseren van bezoek zal sterk afhankelijk zijn van hoe de pandemie zich verder ontwikkelt in de komende weken.

Daarnaast houden we ook rekening met de richtlijnen vanuit het VAPH en het Vlaams Welzijnsverbond.

We hopen op jullie blijvend begrip te mogen rekenen. Samen komen we er wel.

Voor de sites Lichtervelde en Oostduinkerke wordt er een andere bezoekregeling uitgewerkt.


                                                                                                                                                                                                                                                                         16 april 2020

Beste,

Vanuit de nationale veiligheidsraad werd gisteren, woensdag 15 april aangekondigd dat er 1 bezoeker per gebruiker mocht worden toegelaten in de zorgcentra.

Deze morgen hebben wij in overleg met ons crisisteam beslist dat wij niet ingaan op deze maatregel en de huidige strikte maatregelen aanhouden en verlengen, dit voorlopig tot en met 3 mei 2020.

Wij begrijpen zeer goed en zien iedere dag hoe moeilijk het is voor familieleden en gebruikers om elkaar niet te mogen bezoeken, maar vragen toch om begrip en respect voor onze visie gezien deze als enige doel heeft om de veiligheid van onze gebruikers en hun begeleiders blijvend te vrijwaren.

Bedankt om ons in de Vleugels hierbij te ondersteunen.


11 april 2020

Beste ouders, familie.

Gelieve u strikt aan onderstaande richtlijnen te houden.

Iets afgeven of afzetten aan de voordeur van een leefgroep is uit den boze!

Alle leveringen gebeuren uitsluitend via ons economaat, en dit tijdens de kantooruren (8u-17u) op werkdagen. Het economaat bevindt zich naast de school "Heuvelzicht", Stokstraat 1, te Klerken.

Post en pakjes

Alle brieven en pakjes, die aangeleverd worden via post of koerierbedrijven, worden 72 uur lang "in wacht" gehouden, vooraleer ze verder verspreid worden naar de leefgroepen of diensten van de Vleugels. Hierdoor kunnen we geen verse en bederfbare voedingswaren aanvaarden!

Kledij

Door het mooie weer krijgen we, terecht, de vraag van het netwerk om zomerkledij te brengen naar de campus. Dit kan eveneens uitsluitend via het economaat, tijdens de kantooruren (8u-17u) op weekdagen. Ook kledij zal 72 uur lang "in wacht" gehouden worden, vooraleer ze naar de leefgroep gebracht wordt. Op de verpakking dient steeds de naam en de leefgroep van de cliënt vermeld te worden. 

Deze afspraken gelden ook voor de site d'Hofstee!

Indien u hieromtrent nog vragen hebt, aarzel niet om contact op te nemen met de sociale dienst van de afdeling.

We hopen dat u begrip toont voor deze maatregelen.

#samentegencorona


12 maart 2020

Beste,

Er kwamen nieuwe richtlijnen vanuit het Agentschap Zorg en Gezondheid en het VAPH. 

Deze zijn nog een stuk strenger dan de vorige. Dit betekent voor de Vleugels concreet:

Enkel nog toegang op de campus van de Vleugels van:

-Thuisverpleging, huisdokters, externe kinesisten, therapeuten en de noodzakelijke leveringen aan keuken, economaat en technische dienst en wasserij om de goede werking van de voorziening te kunnen handhaven.

Voor deze “bezoekers” zal er aan het onthaal, economaat, technische dienst en wasserij een register worden geplaatst waar hun aanwezigheid dient genoteerd te worden. Dit gaat gepaard met het verplicht wassen van de handen.

-Voor stagiairs gelden dezelfde regels als voor onze medewerkers en dit zo lang hun schooldirecties geen andere maatregelen uitvaardigen.

 Dit betekent dus ook dat er veel contacten en verplaatsingen niet meer kunnen (vanaf vandaag 16.00 uur):

·        Geen vrijwilligerswerk meer

·        Geen uitstappen meer

·        Geen mobiele begeleiding meer

·        Boodschappen enkel door de opvoeder (te registreren in logboek: wie, wanneer en naar waar).

·        Voor de schoolgaande leerlingen wordt een apart schema uitgewerkt in overleg met directie Zorg en Heuvelzicht. Deze zullen de betrokkenen persoonlijk verwittigen met de nieuwe richtlijnen.

De ouders/voogden zullen vanaf morgen moeten beslissen om hun zoon/dochter ofwel op te halen en thuis te houden tot minimum 20/4/2020, ofwel deze onder het toezicht en de zorg te laten van de Vleugels voor dezelfde periode. Hou er rekening mee dat bezoek dan wel niet meer mogelijk zal zijn gedurende deze periode.

Voor ‘t Klerkenhof trekken we bovenstaande lijn grotendeels door, in die zin, dat indien zoon/dochter niet thuis blijft en verder ons dagcentrum wenst te bezoeken, dit als gevolg heeft dat hun actieradius beperkt moet blijven tot het gelijkvloers van ‘t Klerkenhof zelf.

Weekendverblijvers worden sowieso gevraagd om thuis te blijven.

Het restaurant in de Link is niet meer toegankelijk voor zowel externen als eigen personeel.


  • Deel deze pagina