Corona

24/02/2021

Heuglijk en hoopvol nieuws! We kregen de bevestiging dat de vaccinatie van de volwassen bewoners en alle medewerkers zal doorgaan in maart. 

De eerste prik zal op donderdag 4 maart toegediend worden, de tweede prik op donderdag 25 maart. 

We hopen heel hard dat ook onze minderjarige en externe cliënten binnenkort een vaccin mogen krijgen! De vaccinatie is iets waar we lang naar uitgekeken en het is een handige troef om de COVID-19 pandemie achter ons te laten en een belangrijke stap richting een coronavrije samenleving, waar ontmoeten weer centraal zal mogen staan. 

We kijken met z'n allen uit naar betere tijden


10/02/2020

Gisteren op ons crisisoverleg beslist, in overleg met onze dokter en werd vertegenwoordiging vanuit de gebruikersraad, dat we spijtig genoeg genoodzaakt zijn om de bestaande maatregelen te verlengen tot 15 maart. Nog steeds worden we herhaald met een toename van besmettingen in verschillende leefgroepen met de hardnekkige Britse variant van het Covid-19-virus. Momenteel zijn er 25 besmettingen vastgesteld bij bewoners en 36 bij medewerkers.

 Dit betekent concreet dat er tot 15 maart nog geen dagondersteuning zal worden georganiseerd, er nog geen bezoek toegelaten is en dat bewoners nog niet naar huis kunnen gaan.

We zijn er ons degelijk van bewust dat dit een zeer snelle boodschap is voor alle betrokkenen, het netwerk en de bewoners, die allen reikhalzend uitkijken naar fysiek contact.

Op ons volgend crisisoverleg van donderdag 11 maart, indien de situatie het toelaat, het terug invoeren van versoepelende maatregelen op de agenda.

 Op dit moment blijven al onze zorgmedewerkers en ondersteunende diensten, onder bepaalde omstandigheden, hard aan het werk om ons door de corona crisis heen te slepen. We volgen de situatie van dichtbij op en hopen door vlug en daadkrachtig op te treden verdere besmettingen te voorkomen om vanaf maart te kunnen starten met de vaccinatie van de bewoners en personeel.

18/01/2021

Momenteel zien we het aantal besmettingen in de Vleugels terug stijgen. Voorlopig is het nog niet bevestigd dat het om de Britse variant gaat. De resultaten van bijkomend onderzoek verwachten wij tegen eind deze week. 

Het Agentschap Zorg en Gezondheid en het VAPH volgt samen met ons de situatie van nabij op. Ook inzake contacttracing zal het nodig in gang gezet worden om verspreiding naar de maatschappij maximaal te vermijden. 

Intussen werden alle mogelijke maatregelen getroffen om alle cliënten en personeel te beschermen.

Onze dagopvang, bezoekregeling en het naar huis gaan gedurende drie weken opgeschort. 

Wij begrijpen zeer goed dat deze maatregelen een grote impact hebben op iedereen, maar vragen toch om begrip gezien deze als enige doel hebben om de veiligheid van onze gebruikers en hun begeleiders zo goed als mogelijk te vrijwaren.


25/11/2020

Vandaag werd er tijdens ons crisisoverleg, nieuwe afspraken gemaakt met onze voorzieningsarts en de wettelijke vertegenwoordigers van de gebruikers en het personeel.

Ondanks het feit dat de besmettingscijfers en ziekenhuisopnamen hoog blijven, versoepelen we enkele maatregelen die vooral voor het emotioneel welbevinden van onze cliënten en hun netwerk noodzakelijke zijn.

We kunnen deze nieuwe maatregelen alleen maar aanhouden als iedereen zijn verantwoordelijkheid opneemt, en de veiligheids- en hygiënevoorschriften goed blijft opvolgen!

 - Bezoek

Vanaf zaterdag 28 november wordt er op zaterdagmorgen, tussen 10u en 12u, ook toegelaten in het restaurant.

Bezoek kan vanaf die datum met 2 personen. Alle bezoeken dienen nog steeds aangevraagd te worden via de sociale dienst van uw afdeling.

Bezoeken duren maximaal een half uur. Op die manier krijgen genoeg mensen de kans om op bezoek te komen.

Er is geen mogelijkheid tot bezoek op zon- en feestdagen.

 - Naar huis gaan

In de periode van 1 december tot 3 januari kunnen cliënten maximaal twee maal naar huis gaan. Er staat geen beperking op de duur van het bezoek naar huis.

Het is vanzelfsprekend dat cliënten met ziektesymptomen niet kunnen terugkeren naar de Vleugels.

Bij terugkomst worden de cliënten getest. Zolang het testresultaat niet gekend is moet de cliënt op zijn kamer verblijven. (de testresultaten zijn beschikbaar binnen de 24u.) Het netwerk dient steeds een verklaring op eer in te vullen bij het terugkeren naar de Vleugels.

Cliënten die momenteel reeds lange tijd thuis zijn kunnen terugkeren naar de Vleugels.

 Bij een effectieve besmetting in een leefgroep is de kans groot dat de geplande bezoeken naar huis niet kunnen doorgaan! Hou hier rekening mee.

- Medewerkers dienen bij een vermoeden van besmetting en wanneer de uitslag van een testresultaat gekend is, steeds de betrokken leefgroep / dienst en de personeelsdienst te verwittigen! Na 17u of in het weekend gewaar mannen steeds de permanentie!

 - Intern overleg kan alleen doorgaan indien dit echt noodzakelijk is.

 - Individuele externe begeleidingen in de hippo worden terug opgestart.

27/10/2020

Hopelijk verkeren jullie en jullie dierbaren allen in een goede gezondheid.

Ook binnen de Vleugels nemen we maatregelen ter voorkoming van de verdere verspreiding van het Covid-19-virus.

Volgende maatregelen, die gelden tot zondag 8 november, werden genomen:

- cliënten kunnen tijdelijk niet meer naar huis vanaf maandag 26 oktober.

- alle bezoek is tijdelijk opgeschort.

- De dagopvang in het Klerkenhof blijft normaal open, de dagopvang in Ho5 / Ho6 zal terug opstarten in de herfstvakantie. Voor alle dagopvang organiseren we geen vervoer meer.

- opschorting van alle overleg, interne bijscholing, uitstappen en kampen.

- opschorting van alle overkoepelende dagbesteding en arbeid.

- mobiele- en ambulante en hippo begeleidingen worden stopgezet. 

- onze winkel het Alternatief sluit terug zijn deuren.

We evalueren deze maatregelen op het einde van de herfstvakantie.

#samentegencorona  #deVleugels  #thuisinwarmezorg

26 augustus 2020


    

We organiseren het vervoer van het Klerkenhof terug zoals het voor Corona was, met de afspraak dat de cliënten die het kunnen een mondmasker dragen.

Het vervoer voor HOR 5/6 wordt ook terug opgestart (op woensdagnamiddag). Er moet hiervoor nog een chauffeur gezocht worden.

De dagopvang van meerderjarige cliënten, die vroeger aansloten bij verschillende leefgroepen, zal nog steeds worden georganiseerd in het Klerkenhof.

Externen en internen worden gescheiden. Voor beide doelgroepen worden aparte klasgroepen samengesteld.

Voor- en naschoolse opvang wordt georganiseerd in Horizon 6. De opvang gebeurt 's morgens door de begeleiders van het Klerkenhof.

De dagondersteuning (middagmaal en woensdagnamiddag) van Horizon 5 en 6 gebeurt op hun vaste locaties. Beide locaties worden overdag als klas gebruikt.

De leerlingen die deeltijds logeren zitten overdag in een klas met externen, worden over de middag opgevangen in Hor 5/6 en logeren 's avonds in een leefgroep. Hier mixen we dus verschillende bubbels maar een andere oplossing lijkt niet mogelijk.

De school zal vanaf september ook weer een aantal lokalen gebruiken.

 

De dagbesteding wordt per leefgroepsbubbel georganiseerd. Indien er te weinig deelnemers zijn per leefgroep kan eventueel de combinatie van twee leefgroepen gemaakt worden. Cliënten van het Klerkenhof mogen ook naar de dagbesteding komen, ook enkel met hun bubbel. Eventueel kunnen grote lokalen voor meerdere bubbels gebruikt worden indien de beperkte afstand kan bewaard worden.

De mensen van de ergo arbeid maken een programma op. Meer info hierover volgt later nog.

We willen ons eigen zwembad terug openen, vooral op vraag van kine en sport. We horen nog een keer of die behoefte er ook is bij de leefgroepen. De kine zal een aangepaste planning opmaken zodat er een bubbelgericht kan worden uitgevoerd. In overleg met Jan Langedock zal er bekeken worden hoe er op een veilige manier kan worden gewerkt. Meer info hierover volgt later nog.

Ons zwembad wordt niet open gesteld voor externen. Het extern zwemmen (naar Diksmuide) wordt nog niet opgestart.

Intern begeleid werk (wasserij, keuken,…): dit kan terug opgestart worden vanaf 1 september.

Dit kan uitsluitend voor cliënten die in staat zijn om de beschermende maatregelen te hanteren; een mondmasker kunnen dragen tijdens het werk, de enige afstand kunnen houden, handen kunnen ontsmetten,….

Extern begeleid werk (jobcoaching): dit kan terug opgestart worden tenzij in woonzorgcentra en de kinderopvang . Ook hier gelden dezelfde afspraken dat de begeleidende werkers een mondmasker kunnen dragen tijdens het werk, de kleinere afstand kunnen houden, handen kunnen ontsmetten,… ook bij het nemen van het openbaar vervoer.

 Iedere mentor neemt contact op met de werkplaats om af te spreken onder welke voorwaarden de heropstart van het begeleid werk kan plaats vinden.

De dagondersteuning kan weer van start gaan, op voorwaarde dat er niet gemixt wordt met verblijf en de ruimtes voldoende ontsmet / verlucht worden.

In Oostduinkerke wordt er vanaf september weer samengewerkt met De Rozewingerd. Wij zullen instaan ​​voor het vervoer.

Vergaderingen zijn toegestaan ​​volgens noodzaak. Afstand moet worden bewaard, anders moet er een mondmasker gedragen worden. Probeer een vergadering kort en efficiënt te organiseren. Verlucht, indien dit kan, de vergaderruimte goed.  

We kijken volgende week maandag welke lokalen er in aanmerking komen voor vergaderingen.

Er wordt nog geen warme maaltijd van soep voorzien in de bar. De ruimte kan wel gebruikt worden voor pauze. Ook de leerlingen van Heuvelzicht, het Klerkenhof en de Smisse kunnen niet in de bar komen eten.

Het extern winkelen wordt nog niet terug opgestart.

Leefgroepen mogen op kamp gaan mits het in acht nemen van de veiligheidsmaatregelen. Bezoek aan een theesalon, restaurant of pretpark,… is niet toegelaten.

Blijft voorlopig nog niet in de wacht. We nemen contact op met de vrijwilligers om hen meer duiding te geven en te horen welke verwachtingen ze zelf hebben.

 


19 mei 2020


Bezoekregeling mogelijk vanaf 2 juni.

7 mei 2020

We streven ernaar om vanaf 11 mei terug een beperkte bezoekregeling op te starten.

De grote zaal zullen wij als aparte bezoekersruimte inrichten met toezicht en de enige voorzorgmaatregelen.

Bezoek kan alleen op afspraak tijdens de week, tussen 9u en 17u, en op zaterdagvoormiddag. Er is geen bezoek mogelijk aan OLH Hemelvaart. Afspraken kunnen alleen gemaakt worden via de sociale dienst van de afdeling.


De bezoeken door gaan mits naleving van volgende voorwaarden;

 - Ingang en uitgang voor het netwerk uitsluitend via de Stokstraat.

- Ingang en uitgang voor bewoners en uitsluitend via ingang zwembad.                                        

- Bij het betreden van de grote zaal moeten de handen verplicht ontsmet worden.

- Bezoekers en begeleiders dienen verplicht een mondmasker te dragen.

- Bezoekers brengen hun eigen mondmasker mee.

- Er is geen fysiek contact toegelaten tussen bewoner en bezoekers.

- Bewoners kunnen maximaal twee bezoekers ontvangen. Deze bezoekers dezelfde personen te zijn bij een herhaling van het bezoek.

- Het is niet toegelaten om geschenken of andere zaken mee te brengen. Deze kunnen enkel via het economaat bezorgd worden.

- Een bezoek duurt maximaal 45 minuten. Na ieder bezoek volgt een ontsmetting van de bezoekersruimte.

- De toiletten in de grote zaal zijn uitsluitend te gebruiken door bezoekers. Bezoekers hierbij de looplijnen te volgen. 


We weten dat deze bezoekregeling niet voor iedere bewoner zal geschikt zijn. Een goed overleg tussen netwerk, leefgroep, sociale dienst en pedagogen zal hierbij van belang zijn.

Wij zien dat bewoners en familie er reikhalzend naar uitkijken om elkaar terug te zien maar de afweging voor de veiligheid van onze kwetsbare bewoners en onze medewerkers steeds voorop blijven staan. We mogen niet het risico lopen en het virus de kans geven om opnieuw in een versnelling hoger te schakelen.

Het organiseren van bezoek zal sterk afhankelijk zijn van hoe de pandemie zich verder ontwikkelt in de komende weken.

Daarnaast houden we rekening met de richtlijnen vanuit het VAPH en het Vlaams Welzijnsverbond.

We hopen op jullie blijvend begrip te mogen rekenen. Samen komen we er wel.

Voor de sites Lichtervelde en Oostduinkerke wordt er een andere bezoekregeling uitgewerkt.


                                                                                                                                                                                                                                                                         16 april 2020

Beste,

Vanuit de nationale veiligheidsraad werd gisteren, woensdag 15 april aangekondigd dat er 1 bezoeker per gebruiker mocht worden toegelaten in de zorgcentra.

Deze morgen hebben wij in overleg met ons crisisteam beslist dat wij niet ingaan op deze maatregel en de huidige strikte maatregelen aanhouden en verlengen, dit voorlopig tot en met 3 mei 2020.

Wij begrijpen zeer goed en zien iedere dag hoe moeilijk het is voor familieleden en gebruikers om elkaar niet te mogen bezoeken, maar vragen toch om begrip en respect voor onze visie gezien deze als enige doel heeft om de veiligheid van onze gebruikers en hun begeleiders blijvend te vrijwaren.

Bedankt om ons in de Vleugels hierbij te ondersteunen.


11 april 2020

Beste ouders, familie.

Strikt aan onderstaande richtlijnen.

Iets afgeven of afzetten aan de voordeur van een leefgroep is uit den boze!

Alle leveringen zijn uitsluitend via ons economaat, en dit tijdens de kantooruren (8u-17u) op werkdagen. Het economaat bevindt zich naast de school "Heuvelzicht", Stokstraat 1, te Klerken.

Post en pakjes

Alle brieven en pakjes, die aangeleverd worden via post van koerierbedrijven, worden 72 uur lang "in wacht" gehouden, vooraleer ze verder verspreid worden naar de leefgroepen van diensten van de Vleugels. Hierdoor Kunnen we g Een vers en bederfbare voedingswaren aanvaarden!

Kledij

Door het mooie weer krijgen we, terecht, de vraag van het netwerk om zomerkledij te brengen naar de campus. Dit kan uitsluitend via het economaat , tijdens de kantooruren (8u-17u) op weekdagen. Ook kledij zal 72 uur lang "in wacht" gehouden worden, vooraleer ze naar de leefgroep gebracht wordt. Op de verpakking dient steeds de naam en de leefgroep van de cliënt vermeld te worden. 

Deze afspraken gelden ook voor de site d'Hofstee!

Indien u hieromtrent nog vragen hebt, aarzel niet om contact op te nemen met de sociale dienst van de afdeling.

We hopen dat u begrip toont voor deze maatregelen.

#samentegencorona


12 maart 2020

Beste,

Er kwamen nieuwe richtlijnen vanuit het Agentschap Zorg en Gezondheid en het VAPH. 

Deze zijn nog een stuk strenger dan de vorige. Dit betekent voor de Vleugels concreet:

Enkel nog toegang op de campus van de Vleugels van:

-Thuisverpleging, huisdokters, externe kinesisten, therapeuten en de beschikbaarheid leveringen aan keuken, economaat en technische dienst en wasserij om de goede werking van de voorziening te kunnen handhaven.

Voor deze bezoekers zal er aan het onthaal, economische, technische dienst en wasserij een register worden geplaatst waar hun aanwezigheid genoteerd te worden. Dit gaat gepaard met het verplicht wassen van de handen.

-Voor stagiairs gelden dezelfde regels als voor onze medewerkers en dit zo lang hun schooldirecties geen andere maatregelen uitvaardigen.

 Dit betekent dus ook dat er veel contacten en verplaatsingen niet meer kunnen (vandaag 16.00 uur):

· Geen vrijwilligerswerk meer

· Geen uitstappen meer

· Geen mobiele begeleiding meer

· Boodschappen enkel door de opvoeder (te registreren in logboek: wie, wanneer en naar waar).

· Voor de schoolgaande leerlingen wordt een apart schema uitgewerkt in overleg met directie Zorg en Heuvelzicht. Deze zullen de betrokkenen persoonlijk verwittigen met de nieuwe richtlijnen.

De ouders / voogden zullen vanaf morgen moeten beslissen om hun zoon / dochter ofwel op te halen en thuis te houden tot minimum 20/4/2020, ofwel dit onder het toezicht en de zorg te laten van de vleugels voor dezelfde periode. Hou er rekening mee dat bezoek dan wel niet meer mogelijk zal gedurende deze periode.

Voor 't Klerkenhof trekken we bovenstaande lijn grotendeels door, in die zin, dat indien zoon / dochter niet thuis blijft en verder ons dagcentrum wenst te bezoeken, dit als gevolg heeft dat hun actieradius beperkt moet blijven tot het gelijkvloers van' t Klerkenhof zelf.

Weekendverblijvers worden sowieso gevraagd om thuis te blijven.

Het restaurant in de Link is niet meer toegankelijk voor kleine externen als eigen personeel.


  • Deel deze pagina