Ervaar het zelf.... inleefsessie

sTimul VIVES biedt een beklijvende inleefsessie aan op 26 en 27 maart 2020 in de Vleugels waar in een realistische setting ervaren kan worden hoe het is om zorgafhankelijk te zijn. Alle medewerkers uit de ouderen- en gehandicaptenzorg maken op deze manier een perspectiefwissel en beleven zelf wat goede zorg met hen doet. Zo ontstaan er nieuwe inzichten door zich te verplaatsen in een ander. 

Reflectie op de ervaring vormt een essentieel onderdeel.  Deelnemers kunnen hiermee hun ervaringen duiden en een plaats geven. 

Kritische aandachtspunten voor de dagelijkse praktijk worden meegenomen naar het werkveld. 

De inleefsessie met 16 deelnemers duurt 2 dagen zonder overnachting. Na een aantal weken volgt een terugkomnamiddag, dit is gericht op het bespreken van de successen/tegenslagen die zijn opgedaan bij het vertalen van de ervaringen naar de dagelijkse praktijk. Deze inleefsessie wordt begeleid door ervaren sTimultrainers. 

Mondelinge info over het verloop van de inleefsessie gaat door op 12 december om 13u30 in de Vleugels. 

Hier worden alle praktische vragen beantwoord. 

Voor meer info zie de folder hieronder of mail naar anja.devos@devleugels.be of ann.lammens@vives.be


  • Deel deze pagina