Een volwassen persoon met een verstandelijke en/of meervoudige beperking zoekt…

Dagondersteuning

Wij beschikken over een uitgebreid zorgaanbod, van basisondersteuning in de leefgroep, tot een activiteitenaanbod op maat. Wat je wil doen, met welke frequentie,…alles gebeurt in samenspraak en in onderling overleg.

Je kan terecht in een vaste leefomgeving als centrale plaats van waaruit je dagondersteuning volgens je eigen wensen en behoeften, invult.

Steeds onder begeleiding van goed opgeleide en professionele medewerkers in de leefgroep. De orthopedagoog coördineert de invulling van jouw dagondersteuning, in nauw overleg met jezelf, je netwerk en de begeleiders.

Alle leefgroepen worden ondersteund door een activiteitenteam, dat ervoor zorgt dat iedereen kan deelnemen aan activiteiten die hij of zij leuk of wenselijk vinden. Dit alles in een aangename, ontspannen sfeer, doch ook met aandacht voor de verdere ontwikkeling en ontplooiing.

Jobcoaching

Onze jobcoach Frank De Smet helpt u graag verder in uw zoektocht naar een zinvolle dagbesteding in de vorm van een job. Met een job bedoelen wij een onbezoldigde activiteit van een halve tot een volledige dag. Deze job kan zowel in onze eigen organisatie als bij andere initiatieven uitgevoerd worden. De jobcoach begeleidt u verder tot u helemaal vertrouwd bent met de nieuwe job. Daarna neemt één van uw eigen begeleiders dit over. De jobcoach blijft verder beschikbaar voor het beantwoorden van uw vragen rond jobs.

Woonondersteuning

Wanneer je ook wenst te overnachten, beschikken wij over comfortabele individuele- of tweepersoonskamers. Een team van begeleiders en verpleegkundigen staat klaar om je nachtrust optimaal te verzekeren.

Dagondersteuning en woonondersteuning zijn perfect combineerbaar binnen dezelfde leefomgeving. Naast de leefgroepen op de campus beschikken wij eveneens over een aantal huizen in de straat, zowel in Klerken als in Lichtervelde.

Wie enkel kiest voor dagondersteuning kan toch vragen om een aantal nachten woonondersteuning te krijgen, binnen de mogelijkheden van het persoonsvolgend budget. Naast de ondersteuning die “in groep” wordt aangeboden, bieden wij ook:

Individuele ondersteuning

Hier kan je kiezen uit 4 mogelijkheden

  • Individuele begeleiding: één-op-één begeleiding die tot doel heeft de persoon met een beperking te ondersteunen zowel overdag als ’s nachts.
  • Individuele praktische hulp: ondersteuning bij algemeen dagelijkse activiteiten in een één-op-één relatie (bijvoorbeeld ondersteuning bij het nemen van de maaltijden, bij lichaamsverzorging,…).
  • Globale individuele ondersteuning: Een combinatie van individuele begeleiding en praktische hulp.
  • Oproepbare permanentie: Telefonische beschikbaarheid van de begeleiding om op (dringende) vraag van de cliënt ondersteuning te verlenen.

Deze zorgvormen kunnen zowel ambulant (jij komt naar de Vleugels) als mobiel (een medewerker van de Vleugels komt tot bij u) ingezet worden.

Toegangsmodaliteiten:

Je bent 18 jaar of ouder en bent erkend door het VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap). Je beschikt over een persoonsvolgend budget dat je inzet om de nodige zorg en begeleiding te krijgen.

Wie iets meer wenst te lezen over PVF, kan terecht op deze link.

RTH : rechtstreeks toegankelijke hulp

  • Deel deze pagina