Een kind of een jongere zoekt...
Een kind of een jongere met een verstandelijke en/of meervoudige beperking zoekt…
Een volwassene zoekt...
Een volwassene met een verstandelijke en/of meervoudige beperking zoekt…
BLIJF OP DE HOOGTE

Wijnverkoop de Vleugels t.v.v. de aankoop belevenistafel

De familiekring organiseert een wijnverkoop om de aankoop van een belevenistafel te bekostigen. Een belevenistafel is een multitouch-tafel met leuke, ontspannende en educatieve spellen voor cliënten van alle leeftijden en niveaus en sluit aan bij de belevingsgerichte zorg, waarbij uitgegaan wordt van de mogelijkheden in plaats van de beperkingen van een cliënt. Dit zou een heel zinvolle uitbreiding zijn van ons therapeutisch - en vrijetijdsaanbod.

Lees verder…

Het Vleugeltje - onze dagbesteding in de kijker.

Klik hier om boeiende verhalen over onze dagbesteding te ontdekken.

Lees verder…
  • Deel deze pagina