Ook het jaar 2024 belooft op vlak van fondsenwerving een uitdagend jaar te worden. De aanhoudende hoge kosten voor goederen, producten en energie zorgen er voor dat we voor heel wat cliëntgerichte projecten beroep moeten doen op jullie steun. Dankzij de vrijgevigheid van mensen, die de Vleugels genegen zijn, kunnen wij heel wat kleine en grote projecten realiseren die rechtstreeks ten goede komen aan onze cliënten. 

Er wordt blijvend geïnvesteerd in inrichting en aangepaste hulpmiddelen, comfortabele huisvesting, de inrichting van een snoezellokaal of belevingstuin, een extra voor de cliënten. Via dit sponsorboekje krijgt u een mooi overzicht voor welke cliëntgerichte projecten we dit jaar nog op zoek zijn naar de nodige fondsen. Het gaat over zaken die de reguliere betoelaging of budgetten overstijgen, maar die een wezenlijk verschil kunnen maken in de kwaliteit van leven van onze cliënten. De cliënten, het personeel en de directie van de Vleugels danken u alvast voor uw bereidwillige steun.

Wilt u graag nog meer info over de projecten waarvoor we steun zoeken en wenst u hierover met ons in overleg te gaan?

Neem gerust contact op met Frank De Smet.

Via mail: frank.de.smet@devleugels.be

Telefoon: 051/55 08 91 - 0492/25 58 26

De cliënten, het personeel en de directie van de Vleugels danken u alvast  voor uw bereidwillige steun.

De Vleugels is gemachtigd door het Ministerie van Financiën om fiscale attesten uit te reiken voor giften vanaf 40 euro. Voor alle giften, die aan de Vleugels vzw geschonken worden, kan men een belastingvermindering van 45% krijgen.

Op vraag kunnen wij ook een factuur voor sponsoring bezorgen. We geven geheel vrijblijvend het nummer van onze sponsorrekening mee: BE88 3630 8572 8741 We zijn erg dankbaar voor iedere gift, groot en klein.

Je kan ons ook nog op andere manieren steunen:

Projectsteun

Het is duidelijk dat de Vleugels nood heeft aan private middelen voor de aankoop van hulpmiddelen en een aangepaste infrastructuur, die de reguliere betoelaging of budgetten overstijgen maar die een wezenlijk verschil kunnen maken in de kwaliteit van leven van onze cliënten.

Bent u lid van een vereniging die weleens iets organiseert met opbrengst voor het goede doel? 

Ben je ondernemer, leverancier van de Vleugels of lid van een serviceclub? Heb je iets te vieren, zoals een jubileum,een opendeurdag of een ander feest?

Ben je lid van een vereniging en organiseer je wel eens iets voor het goede doel, zoals een (kunst) veiling of een benefietvoorstelling?

Het sponsorboekje kan u misschien op weg helpen en het kan een uitstekende keuze zijn u hierbij door onze werking en onze bewoners te laten inspireren.

Structurele steun

Wil je ons op een meer duurzame wijze steunen dan kan je kiezen vooreen doorlopende opdracht met een bedrag naar keuze. Zo help je ons projecten van langere duur te realiseren.

Testament van duolegaat

Duolegaat is een techniek die wordt gebruikt in een testament waarbij je meerdere begunstigden (bijvoorbeeld een goed doel en een vriend) aanduidt die elk een legaat ontvangen.

Met een duolegaat laat je (een deel van) je vermogen na aan een goed doel op voorwaarde dat dit goede doel een nettobedrag of een deel van de nalatenschap, vrij van erfbelasting, uitkeert aan een ver familielid of een vriend. In de praktijk zal het verre familielid van de vriend “netto” meer van de erfenis overhouden dan wanneer hij rechtstreeks van jou zou erven. Ook het goede doel houdt er aan over.

Vanaf 1 juli 2021 werd het fiscaal voordeel van duolegaten in Vlaanderen afgeschaft en zal er voor oude testamenten met een duolegaat geen fiscaal voordeel meer zijn. 

Legaten aan 'goede doelen' zijn vanaf dan wel volledig vrijgesteld van erfrechten.

Online aankopen via het platform Trooper

Ook via online aankopen kan je de Vleugels steunen. Hiervoor gebruik je het platform Trooper en zoek je de Trooperpagina van de Vleugels. Je betaalt zelf geen euro meer, maar de Vleugels ontvangt een klein percentje.

  • Deel deze pagina