Missie & Visie


MISSIE

De Vleugels garandeert een kwaliteitsvolle en warme ondersteuning voor mensen met een beperking.


VISIE

We werken voor gebruikers en medewerkers vanuit een open christelijke inspiratie. Onze emancipatorische grondhouding laat mensen groeien en creëert kansen tot zelfontplooiing. Onze kernwaarden zorgen ervoor dat wij zo goed mogelijke oplossingen aanreiken voor de vragen van onze gebruikers.

De respectvolle omgang met elkaar steunt op gemeende hartelijkheid en positieve communicatie. Een groot verantwoordelijkheidsdenken voedt de kwaliteit van de zorg voor onze naaste. We zien het als onze opdracht om mensen met een beperking een waardevolle plaats in de samenleving te laten opnemen – in de overtuiging dat het contact en de ontmoeting met hen je verrijken als mens. Het geeft ons vleugels.

We creëren zorg op maat voor elke gebruiker met een zware ondersteuningsnood, maar evenzeer voor mensen met een minder intensieve zorgvraag.

De gespecialiseerde ondersteuning wordt verdiept en blijvend vernieuwd dankzij de volle inzet en betrokkenheid van ons netwerk. De 'drienamiek' tussen organisatie, gebruiker en familie is essentieel.

Onze infrastructuur zorgt voor stabiliteit en wordt gevrijwaard voor de toekomst. We staan open voor verrijkende, sectorale en intersectorale samenwerkingsverbanden, en houden onze werking Lean en efficiënt.

De draagkracht van onze medewerkers ligt ons nauw aan het hart, zodat zij lang met goesting aan de slag kunnen blijven. Flexibiliteit, collegialiteit en gedrevenheid zijn kenmerken van onze bevlogen medewerkers.


  • Deel deze pagina