Vrijwilligers

WIE KAN VRIJWILLIGER WORDEN ?

Iedereen die wat vrije tijd wil spenderen als vorm van ondersteuning in de werking van het zorgcentrum. Dat gaat zowel over activiteiten waarbij onze cliënten rechtstreeks begeleid worden, als ondersteuning op logistiek vlak ( vervoer, klusjes, … )

WANNEER ?

Samen met de vrijwilliger wordt gekeken welke momenten voor hem of haar mogelijk zijn, tijdens de week, in weekends, … en welke vragen rond ondersteuning vanuit het zorgcentrum passen in die momenten.

WAT KAN EEN VRIJWILLIGER ALLEMAAL VOOR ONS DOEN ?

* begeleider op dinsdag vanaf september van cliënten in Floralux :  het betreft een ganse dag, je beschikt over een wagen en kunt zelfstandig werken. 

* zwemmen, wandelen, fietsen, uitstap begeleiden, mee op smultoer gaan, ... 

WAT BIEDEN WIJ ?

Onze welgemeende dankbaarheid van de cliënten en de medewerkers.

Je kunt informeren welke vragen er ingevuld dienen te worden en op welke tijdstippen die best gebeuren. We staan evenzeer open voor ideeën en voorstellen waarvan je vindt dat ze een meerwaarde voor onze cliënten of de werking van ons zorgcentrum kunnen betekenen.

Je bent als vrijwilliger verzekerd bij de uitvoering van de taken.

Vrijwilligers zijn steeds een aanvulling maar geen vervanging van beroepskrachten. Zij zorgen voor extra ademruimte, extra aanbod in onze werking.

Omdat goede afspraken ook goede vrienden maken, heeft elke vrijwilliger bij ons een vrijwilligerscontract.


Vrijwilligerscoördinator : 

ann.vergote@devleugels.be
051/55.08.34


  • Deel deze pagina