Woonvormen

Naargelang de leeftijd, de mogelijkheden en het gekozen zorgaanbod, bieden wij verschillende woonvormen aan.

Residentieel wonen

Alle minderjarigen en alle volwassenen, die behoefte hebben aan ondersteuning met overnachting worden gehuisvest op de campus in de dorpskern van Klerken.
De cliënten verblijven er in groepswoningen van min. 8 tot max. 11 cliënten – leefgroepen genoemd – onder begeleiding van een vast team gediplomeerde begeleiders.

Studio-wonen

Studio-wonen is een vorm van residentieel wonen, waarbij volwassen cliënten die een grote mate van zelfstandigheid en zelfredzaamheid hebben verworven, maar toezicht en sturing in hun nabijheid nodig hebben, kunnen verblijven in een eigen studio, verbonden aan een leefgroep.
Het zijn de begeleiders van de leefgroep die de nodige ondersteuning bieden aan deze cliënten.

Inclusief wonen

Cliënten met een grote mate van zelfstandigheid, die geen nabije ondersteuning nodig hebben komen in aanmerking om te wonen in een huis in de rij.
De begeleiding op afstand gebeurt door een vast team begeleiders.

Hotelfunctie

Deze formule kan zowel overdag als ’s nachts worden aangeboden : begeleiding, dagbesteding en maaltijden inbegrepen. Dit is voor alle cliënten van onze doelgroep mogelijk. In dit aanbod worden cliënten binnen één van de leefgroepen opgevangen. Bij overnachting wordt op de campus een kamer toegewezen, die op dat ogenblik vrij is.
Toezicht ’s nachts wordt waargenomen door een vaste nachtploeg begeleiders. De ochtend- en avondsituaties en dagbesteding worden verzorgd door de begeleiders van de betreffende leefgroep.

  • Deel deze pagina